Bulletin för trädgårdshistorisk forskning 2019

Nu är Bulletin för trädgårdshistorisk forskning 2019 färdig! Redaktör är Anna Jakobsson, SLU Alnarp. Jag har bidragit med layout och en bokanmälan. Som alla nummer av Bulletinen finns den på Forum för trädgårdshistorisk forsknings hemsida: http://www.gardenhistoryforum.org/wp-content/uploads/2020/05/Bulletin-för-trädgårdshistorisk-forskning-nr-32-2019.pdf

Bulletin_nr32_200407_hgupplst_Sida_01jpg