Pågående uppdrag/projektFlera föreläsningar för allmänheten inbokade i södra Sverige under hösten 2019, se blogginlägg för mer information.

Trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse.

Finansiering från Carl-Göran Adelswärds stiftelse.

Föreläsningar, handledning och annan medverkan i trädgårdshistoriska kurser på grundnivå såväl som masternivå.
Kontinuerligt anlitad som konsult 2013-2019. Anställd 2009-2011.
Uppdragsgivare: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp

Äskhults kålgårdar och trädgårdsmiljöer: ett projekt med syfte att återskapa en kulturhistorisk helhet
Finansiering från Jordbruksverket/landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Hallands län.