Pågående uppdrag/projektTrädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse.
Finansiering från Carl-Göran Adelswärds stiftelse.

Föreläsningar, handledning och annan medverkan i trädgårdshistoriska kurser på grundnivå såväl som masternivå. Kontinuerligt anlitad som konsult 2013-2019. Anställd 2009-2011.
Uppdragsgivare: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp

Trädgården på Trolle Ljungby: trädgårdshistorisk dokumentation och åtgärdsplan för trädgårdens centrala del med mittaxel. Uppdragsgivare: Trolle Ljungby gods

Äskhults kålgårdar och trädgårdsmiljöer: ett projekt med syfte att återskapa en kulturhistorisk helhet
Finansiering från Jordbruksverket/landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Hallands län.