Pågående uppdrag/projektTrädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse.
Finansiering från Carl-Göran Adelswärds stiftelse.

Föreläsningar, handledning och annan medverkan i trädgårdshistoriska kurser (kontinuerligt 2013-2018).
Uppdragsgivare: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp

Äskhults kålgårdar och trädgårdsmiljöer: ett projekt med syfte att återskapa en kulturhistorisk helhet
Finansiering från Jordbruksverket/landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Hallands län.