Pågående uppdrag/projektFlera föreläsningar för allmänheten inbokade i södra Sverige under hösten 2019, se blogginlägg för mer information.

Tagels trädgårdsanläggningar och parkområden: historisk dokumentation, värdeanalys, målsättningar och åtgärdsförslag.  
Uppdragsgivare: Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen

Layout av Bulletin för trädgårdshistorisk forskning 2019
Uppdragsgivare: Forum för trädgårdshistorisk forskning

Ett växande yrke: Om kvinnors väg in i trädgårdsbranschen under 1900-talets första hälft
Finansiering från Berit Wallenbergs Stiftelse


Trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse.

Finansiering från Carl-Göran Adelswärds stiftelse.

Föreläsningar, handledning och annan medverkan i trädgårdshistoriska kurser på grundnivå såväl som masternivå.
Kontinuerligt anlitad som konsult 2013-2019. Anställd 2009-2011.
Uppdragsgivare: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp

Äskhults kålgårdar och trädgårdsmiljöer: ett projekt med syfte att återskapa en kulturhistorisk helhet
Finansiering från Jordbruksverket/landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Hallands län.