Avslutade projekt (grönt=länk)

Sedan verksamheten i Edlas Have startade hösten 2013 har bland annat följande uppdrag/projekt avslutats: 


Tagels trädgårdsanläggningar och parkområden: historisk dokumentation, värdeanalys, målsättningar och åtgärdsförslag (2020).  
Uppdragsgivare: Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen 


Trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse                                              Finansiering från Carl-Göran Adelswärds stiftelse


Äskhult kålgårdar och trädgårdsmiljöer: ett projekt med syfte att återställa en kulturhistorisk helhet (2017-2019)                                                                                                             Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Hallands län


Layout av Bulletin för trädgårdshistorisk forskning 2019-2022                                                Uppdragsgivare: Forum för trädgårdshistorisk forskning. 


Trädgården på Trolle Ljungby: trädgårdshistorisk dokumentation och åtgärdsplan för trädgårdens centrala del med mittaxel (2019) 
Uppdragsgivare: Trolle Ljungby gods


Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola 1900-1910: en av Sveriges första trädgårdsutbildningar för kvinnor
(2018)
Finansiering från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).


Trädgården vid Bålastugan: trädgårdshistorisk dokumentation och åtgärdsplan (2018).
Finansiering från Stiftelsen Hallands länsmuseer. 


Doktorn 5: Restaureringsplan för trädgården vid Svend och Hanne Bögh-Andersens villa i Laholm (2018).
Finansiering: Länsstyrelsen i Hallands länTrädskötare & trädgårdskonsulent: Kristianstads läns Hushållningssällskaps trädgårdsundervisning 1910-1950 (2017).
Finansiering: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). 


Redaktörskap (+layout) för tre nummer av Bulletin för trädgårdshistorisk forskning: Trädgård & politik (2014), Approaches to Evaluating Gardens (2015), Gender, Gardens & Garden History (2016).
Uppdragsgivare: Forum för trädgårdshistorisk forskning. 


Del av planeringsgrupp för Nordisk Gartnerihistorisk konferens 26-27 oktober 2016 i Helsingborg.
Uppdragsgivare: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet.Guidning i Almhovsträdgården, Malmö, vid invigning av Ekostråket (2016). 
Uppdragsgivare: Gatukontoret, Malmö.     


Doktorn 5: Vårdprogram för trädgården vid Svend och Hanne Bögh-Andersens villa i Laholm (2016). 
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Hallands län


Wallens slott: trädgårdsantikvarisk rådgivning (2016).
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Hallands län.   


Äskhults mullbänkar: koncept, planteringsförslag och växtinformation (2016). 
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Hallands län 


Äskhults kålgårdar: några växtporträtt (2016). 
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Hallands län.


Ulla Molins trädgård i Höganäs: Vård- och skötselplan 2015
I samarbete med Anna Andréasson, ArchaeoGarden. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Skåne.


Vinets och vinodlingens äldre historia i Sverige: förstudier 2010-2015 (2015). 
Finansiering: Berit Wallenbergs Stiftelse samt KSLA.


Trädgården vid gården Almhov: Historisk dokumentation och rådgivning (2015). 
Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad


Äskhults gårdsmiljö: Vårdprogram 2014. 
Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Hallands län


Köksväxtpropaganda och konserveringskurser: Blekinge läns Hushållningssällskaps utbildningsverksamhet rörande trädgård 1910-1950 (2014). 
Finansiering: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).


Heliga Trefaldighets Kyrkogårdspark: Förslag till utvecklingsplan för kyrkotomten i Kristianstad (2014). 
Uppdragsgivare: Svenska kyrkan, Kristianstad.


Guidning i Alnarpsparken (2014). 
Uppdragsgivare: Livets museum, Lund.


Utveckling av Campus Alnarps utemiljö: Förstudie inför framtagande av skötselplan och utvecklingsplan för Alnarps campus (2013). 
Uppdragsgivare: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp. Projektansvarig: Anders Folkesson.