Om Edlas Have

Äldre trädgårdar och parker - små såväl som stora - kan innehålla växter, föremål och strukturer värda att ta tillvara. Skälen kan vara allt ifrån att vi vill bevara den biologiska mångfalden till att vi ser skönhet i en enskild växt eller en speciell utformning. Till alla trädgårdar och parker hör också berättelser; om människoliv, mode, matvanor och ibland också om maktförhållanden.

Gemensamt för alla uppdrag som utförs av Edlas Have är att de handlar om att identifiera och lyfta fram värden och berättelser som är kopplade till äldre trädgårdar och parker. Det kan handla om inventering, enklare rådgivning eller framtagning av omfattande vårdprogram, arkivforskning, artikel- och rapportförfattande, undervisning, guidning, redaktörskap etc.