Publikationer (grönt = länk)

OBS: Fram till år 2012 hette jag Persson i efternamn. 

NORDGREN, BOEL (2023). Svea och Ulla odlar för barnbarnens skull. I: Hemträdgården 6/2023, medlemstidning för Riksförbundet Svensk trädgård, s. 48-51.

NORDGREN, BOEL (2023). Tidiga kvinnliga tomatodlare. I: Natur & Trädgård 4/2023. 

NORDGREN, BOEL (2023). Luka, gissla och pela - skånsk tobaksodling under förra seklet. I: Hemträdgården 4/2023, medlemstidning för Riksförbundet Svensk trädgård, s. 5-9.

NORDGREN, BOEL & OLAUSSON, INGER (2023). Trädgårdsmästarinnor: Hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning. Bokförlaget Arena. 

NORDGREN, BOEL & OLAUSSON, INGER (2023). Med växande kunskap: Om kampen för jämställd trädgårdsutbildning. Del 2. I: Viola: Affärstidningen för trädgårdsföretagare 4/2023, s. 43-45.

NORDGREN, BOEL & OLAUSSON, INGER (2023). Med växande kunskap: Om kampen för jämställd trädgårdsutbildning. Del 1. I: Viola: Affärstidningen för trädgårdsföretagare 3/2023, s. 46-49.

NORDGREN, BOEL (2022). I trädgården hos Sara Hall. I: Hemträdgården 6/2022, medlemstidning för Riksförbundet Svensk trädgård, s. 5-9.

NORDGREN, BOEL & OLAUSSON, INGER (2021). Sigrid Hård af Segerstad. I: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (skbl.se), Göteborgs universitet.    

NORDGREN, BOEL & OLAUSSON, INGER (2020). Kvinnornas väg in i trädgårdsbranschen kring förra sekelskiftet. I: Viola: Affärstidningen för trädgårdsföretagare 9/2020, s. 41-43. 

NORDGREN, BOEL (2020). Ida Schmidt. I: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (skbl.se), Göteborgs universitet. 

NORDGREN, BOEL (2019). Bondbönor och humlerötter: hushållsnära odling i Äskhult - då och nu. Broschyr. Länsstyrelsen i Hallands län, Kungsbacka kommun & Västkuststiftelsen. 

Bokanmälan: Wrede, Eva (2019) Alnarp: den gröna ön. NORDGREN, BOEL (2019). I: Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 32 2019. Forum för trädgårdshistorisk forskning, s. 37. 

NORDGREN, BOEL (2019). Ida Schmidt och Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola: Om en kvinnosakskämpe från Karlshamn med trädgårdsodling som redskap för kvinnans frigörelse. I: Carlshamniana 2019. Karlshamn: Föreningen Karlshamns museum, s. 37-57. 

NORDGREN, BOEL (2019). Trädgårdsmästarinnans otrampade stig: Trädgårdsodlingens roll inom kvinnorörelsen och kvinnors väg in i trädgårdsbranschen 1859-1923. I: Rig: kulturhistorisk tidskrift 3/2019, s. 129-148. 

NORDGREN, BOEL (2019). Hemträdgårdens mästarinnor: Kvinnliga trädgårdsskolor och kvinnor som trädgårdsodlare kring sekelskiftet 1900. I: Hemträdgården 3/2019, medlemstidning för Riksförbundet Svensk Trädgård, s.34-39.

NORDGREN, BOEL (2019). Odlingar ger överflöd av blommor och grönt. I Hemträdgården 1/2019, medlemstidning för Riksförbundet Svensk Trädgård, s. 26-30.

NORDGREN, BOEL & OLAUSSON, INGER (2018). Ett växande yrke. I Historiskan: Sveriges första kvinnohistoriska tidning 4/2018, s. 30-37.

NORDGREN, BOEL (2018). Grön väg. Husbehovsodling hos Robert sedan 1970-talets början. I Hemträdgården 3/2018, medlemstidning för Riksförbundet Svensk Trädgård, s. 34-39. 

NORDGREN, BOEL (2017). Vinets (Vitis vinifera) och vinodlingens äldre historia i Sverige. I: Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 30 2017. Stockholm: Forum för trädgårdshistorisk forskning.

NORD, JENNY; CONNELID, PÄR; NORDGREN, BOEL & LARSSON, KRISTER (2017). Kulturreservatet Äskhult. I: Lustgården. Lidingö: Föreningen för dendrologi och parkvård, s. 49-59.

NORDGREN, BOEL (2017). Köksträdgården i Bökenäs - spelar en betydelsefull roll i naturnära liv. I Hemträdgården 1/2017, s. 33-37.

NORDGREN, BOEL (2016). Doktorn 5: Vårdprogram för trädgården vid Svend och Hanne Bögh-Andersens villa i Laholm. Meddelande 2016:13, Länsstyrelsen i Hallands län.

NORDGREN, BOEL (2016). Äskhults gårdsmiljö: Vårdprogram 2014. Meddelande 2016:08, Länsstyrelsen i Hallands län.

NORDGREN, BOEL & JANSSON, EVA (2015). Konferensen Det Gröna Kulturarvet, i: Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 28 2015, Stockholm: Forum för trädgårdshistorisk forskning.

NORD, JENNY & NORDGREN, BOEL (2015). Kulturreservatet Äskhult: Gårdsmiljön i fokus genom nytt vårdprogram, i: Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, nr 28 2015, Stockholm: Forum för trädgårdshistorisk forskning.

JAKOBSSON, ANNA & NORDGREN, BOEL (2015) Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar. Ett tvärvetenskapligt trädgårdshistoriskt projekt, i: Jakobsson, A. et al. (red) Källor till trädgårdsodlingens historia: fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA). Rapport 2014:25, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Alnarp: SLU.

ERIKSSON GREEN, ÅSA; JAKOBSSON, ÅSA; NORDGREN, BOEL & OLSSON, CISSELA (2014). Kyrkogården kring Heliga Trefaldighetskyrkan. Vård- och underhållsplan, 2014. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad.  

NORDGREN, BOEL & JAKOBSSON, ANNA (2014) Parken och trädgården, i: Werdenfels, Åke (red.), Blekingeboken årgång 92, 2014 [temanummer om Göholm]. Årsbok för Blekinge Hembygdsförbund och Blekinge museum. Karlskrona: Blekinge Hembygdsförbunds förlag.

JAKOBSSON, ANNA; PERSSON, BOEL; BIWALL, ANDERS; JANSEN, JANE; TRINKS, IMMO & ANDRÉASSON, ANNA (2012) Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar – ett tvärvetenskapligt, trädgårdshistoriskt projekt, Rapport 2012:1, Område Landskapsarkitektur, LTJ-fakulteten, Alnarp: SLU.

NORD, JENNY; PERSSON, BOEL & SARLÖV-HERLIN, INGRID (2012) Inventering av genomförda karaktärsanalyser, Rapport 2012:8, Område Landskapsarkitektur, LTJ-fakulteten, Alnarp: SLU.

PERSSON, BOEL & JAKOBSSON ANNA (2011), Vårdplan för Göholms park och trädgård, Rapport 2011:14, Område Landskapsarkitektur, LTJ-fakulteten, Alnarp: SLU.

PERSSON, BOEL (2010), Vårdplan för Göholms park och trädgård, i: Flinck, Maria et al. (red.) Bulletin för trädgårdshistorisk forskning nr. 23 2010, Forum för trädgårdshistorisk forskning, Stockholm, sid. 35.

ANDRÉASSON, ANNA; LARSSON, INGER; LUNDQUIST, KJELL & PERSSON, BOEL (2010), Växter och växtlämningar inom de arkeologiska vetenskaperna: källor till odlingens, trädgårdarnas och kulturlandskapets historia, LTJ-fakultetens faktablad 2010:19, Landskapsarkitektur, Alnarp: SLU.

PERSSON, BOEL (2010), Genius Thomerupensis eller Tomarps själ. Bidrag till förståelsen av den kontext som påverkat Tomarps Kungsgårds tillkomst och placering, samt något om hur Tomarp påverkat det omgivande landskapet under perioden sent 1200-tal till tidigt 1800-tal (magisteruppsats), Rapport 2010:2, Område landskapsarkitektur, LTJ-fakulteten, Alnarp: SLU.

PERSSON, BENGT & PERSSON, BOEL (2009), Världsvan svenska i grön bransch [Om Ulla Bodorff och Källängsparken i Vimmerby], Byggnadskultur, nr. 4, sid. 34-37.

PERSSON, B. (2008), Arfwidh Månson Rydaholmensis och Een mykit nyttigt Örta-Book, i; Fra kvangård til humlekule, Havebrugshistorisk Selskabs årsskrift, Köpenhamn.

PERSSON, B. (2008), Kvarndala gård - ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv (kandidatuppsats), 2008:7, examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet, Område landskapsarkitektur, LTJ-fakulteten, Alnarp: SLU.

ANDERSSON, S. & ERICSON, J. & HÖGBERG, L. & JOHANSSON, E. & PERSSON, B. (2007), Rosendal - en trädgård i törnrosasömn. En trädgårdshistorisk beskrivning från dåtid till framtid, övningsuppgift i kursen LP0366 Trädgårdsrestaurering vt 2007, Institutionen för landskapsplanering, LTJ-fakulteten, SLU Alnarp.