Edlas Have i Allas nr 13 2020

I slutet av 2018 publicerades en artikel om oss, vår trädgård och min företagsverksamhet i Allers Trädgård. Under mars i år, 2020, publicerades den om i Allas nr 13. Alla bilder togs av fotograf Pernilla Wästberg under den torra sommaren 2018. I den här versionen finns några bilder som inte publicerades förra gången. Artikeln är skriven av Anni Jähde. 

Ett exempel ur den fem sidor långa artikeln: 

IMG_20200319_145305jpg


Roligt att redaktionschefen uppmärksammade artikeln och ämnet trädgårdshistoria i numrets inledning! Gamla trädgårdar väcker känslor och minnen!! En liten kommentar bara: Hylle är det äldre skånska namnet på den vanliga flädern, Sambucus nigra, där både blommor och bär kan användas. Ordet används alltså inte enbart om bären:) 

IMG_20200319_151004jpg