Ida Schmidt och Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola

En viktig del av verksamheten i Edlas Have handlar om att lyfta fram kvinnorna i de mindre hushållen på landsbygden och den insats de gjort, mer eller mindre i det fördolda, inom hushållen. Särskilt intresserad är jag av tiden runt sekelskiftet 1900. Det som intresserar mig är förstås trädgårdsodlingen, inte minst den skötselkrävande odlingen av ettåriga köksväxter, men också tillvaratagandet av det som odlats, genom matlagning, konservering, syltning, saftning och så vidare. Dessa kvinnors arbete har satt få spår som finns bevarade idag, åtminstone inte i några officiella arkiv, och därför är de svåra att dokumentera. Icke desto mindre var deras insatser oerhört viktiga.

Den 8 mars i år ägnade jag dock dagen åt att söka information om en kvinna som faktiskt satt avtryck i några olika arkiv, men som inte lyfts fram i den omfattning hon förtjänar, nämligen Ida Schmidt (1857-1932). Ida Schmidt drev under åren 1900-1910 en trädgårdsskola för kvinnor vid gården Agdatorp i östra Blekinge. Syftet var dels att ge kvinnor möjlighet att bege sig ut i yrkeslivet inom trädgårdsområdet, men även att ge kunskaper som kunde användas inom det egna hushållet. Schmidt fick under flera år bidrag från Hushållningssällskapet för att ta emot 1-3 frielever från mindre bemedlade familjer. Många av eleverna verkar ha använt de nyvunna kunskaperna inom hemmet, men ett exempel på en tidigare elev som gick ut i yrkeslivet var Lillie Landgren som blev lärarinna inom Kopparbergs läns Hushållningssällskap, samt startade en egen trädgårdsskola i Torshäll utanför Leksand. 

Schmidt hade själv en gedigen utbildning inom trädgård, som hon skaffat sig i Tyskland, Danmark, Finland och Sverige. Trädgård var emellertid inte det enda område där hon lade sin kraft. Hon var med och startade en lokalavdelning av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) i Karlshamn år 1905. År 1910, det första året då kvinnor var valbara till stadsfullmäktige, lyckades hon bli invald i Karlshamns stadsfullmäktige. År 1914 initierade hon Röda Korsets Karlshamnskrets och var sekreterare där fram till 1927.

Inger Olausson (hortonom, AgrD, universitetslektor) skrev för ett tag sedan en liten Wikipediaartikel om Ida Schmidt: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ida_Schmidt, och snart kommer jag att kunna komplettera den med fler uppgifter. Förhoppningsvis kan jag också inom kort skriva en längre artikel om Ida Schmidt och trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse. Just nu går jag igenom kvinnotidskrifter som Dagny, Hertha och Idun och finner en hel del artiklar som handlar om trädgårdsodling som yrke och trädgårdsutbildningar för kvinnor.   

Tillsammans med Erik Björnberg, en lokalhistoriker i Blekinge som håller på att skriva en bok om gården Agdatorp, har jag funnit en hel del information om Ida Schmidt, men också om några av eleverna som utbildades vid Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola. Särskilt roligt är det att vi via släktingar till ett par av frieleverna har fått ta del av deras anteckningar från tiden då de gick på skolan. Mer om Schmidt, Agdatorps trädgårdsskola och om trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse kommer därför snart!

Bilderna nedan visar Ida Schmidt samt elever i arbete vid Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola. Bilderna är hämtade ur tidskriften Mitt Hem 1906:6.

 

20180308_110841_previewjpeg        20180308_120427_previewjpeg