Mycket på gång rörande förra sekelskiftets trädgårdsodlande kvinnor

  • I senaste numret av Historiskan, nr 4/2018, skriver jag tillsammans med Inger Olausson om hur det gick till när kvinnor började slå sig in i olika trädgårdsyrken kring förra sekelskiftet. Det blev verkligen en fin artikel som bland annat innehåller ovanstående bild från Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola. Bilden har vi fått låna från Stora Boråkra i Blekinge. 
  • Jag har nyligen skrivit färdigt en rapport till KSLA om Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola, en skola i Blekinge som drevs av Ida Schmidt under åren 1900-1910. 
  • Jag håller på att avsluta ytterligare ett projekt inom ämnet. Under det senaste året har jag gått igenom en hel massa kvinnotidskrifter från tiden kring förra sekelskiftet för att se hur trädgårdsodlingen diskuterades i dessa, och funnit många intressanta uppgifter. 
  • Jag har fått beställning på två artiklar i ämnet och ska snart börja skriva på dessa. 
  • I samband med internationella kvinnodagen nästa år kommer jag att föreläsa om Ida Schmidt på Karlshamns museum. 

Mycket på gång rörande detta alltså! Kul!

Följ mig gärna på Instagram där jag är mest aktiv just nu: @edlashave