Projektpengar till Äskhult

Under hösten 2016 hjälpte jag Länsstyrelsen i Hallands län att ta fram en ansökan om pengar från landsbygdsprogrammet. Projektet som formulerades kallas Äskhults kålgårdar och trädgårdsmiljöer: ett projekt med syfte att återskapa en kulturhistorisk helhet och antikvarie Jenny Nord på Länsstyrelsen står som ansvarig. Redan under ansökningsfasen uppmärksammades projektet i tidningarna GP och Norra Halland och i januari 2017 blev hela den sökta summan beviljad.

Projektet syftar till att lyfta fram de gårdsnära odlingarna, vilka inte sällan var kvinnliga ansvarsområden. Det handlar därför både om rent konkreta restaureringar eller rekonstruktioner av olika inslag i gårdsmiljön, men minst lika mycket om att lyfta fram berättelserna om kvinnorna och deras arbete. Dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat. Den största posten är tänkt att gå till att anlita en trädgårdsmästare på deltid under odlingssäsongerna 2017-2019, men det finns också medel som ska användas till exempelvis restaurering av stenmurar.