Riksantikvarien i Äskhult

Den 27 april i år besöktes Äskhults by av riksantikvarie Lars Amréus och Hallands landshövding Lena Sommestad. Jag fick äran att hålla i en liten ceremoni som skulle avsluta besöket. Tanken var att något skulle planteras, och jag valde att låta dem så varsin bondböna av sorten 'Solberga'. Dessförinnan talade jag några minuter om bondbönans historia i Sverige i allmänhet och i Äskhult i synnerhet, om kvinnornas roll i husbehovsodlingen, samt slutligen lite om just bönan Solberga, vilken samlats in genom Programmet för odlad mångfald. Det var ett mycket lyckat besök och en lyckad ceremoni! 

På bilden, som tagits av Jenny Nord från länsstyrelsen i Halland, övervakar jag sådden;)


20160428109.jpg