Trädgårdshistorisk artikel i Hemträdgården

I Hemträdgården 3/2019 har jag skrivit en artikel som heter "Kvinnliga trädgårdsskolor och kvinnor som trädgårdsodlare kring sekelskiftet 1900". Väldigt roligt att få med en sådan artikel i Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemstidning!

Just nu skriver jag på en artikel till Carlshamniana, vilket är årsboken för Karlshamns museum. I den texten utgår jag från Karlshamnsfödda Ida Schmidt, som var rösträttskvinna, engagerad i kommunpolitiken, samt grundade och drev Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola åren 1900-1910. Jag försöker sätta in skolan och Schmidts gärning i både ett nationellt och internationellt sammanhang. Årsboken kommer ut i slutet av 2019. 

Bilden är från Agdatorp och tagen av OF Hultman. Den finns i gården Stora Boråkras arkiv.    

agdatorp trdgrdskola11_OFHultmanjpg