Ulla Molin i Hemträdgården

Under 2016 uppmärksammades Ulla Molins trädgård i Höganäs med ett par artiklar i tidningen Hemträdgården. En av dessa, publicerad i nr 5, handlade om mitt och Anna Andréassons arbete med att uppdatera vårdplanen för trädgården. Artiklarna skrevs av Liselotte Fritz, som i vanliga fall är redaktör för tidskriften Kullaliv.