Vinodling i Bulletinen

I Bulletin för trädgårdshistorisk forskning nr 30 (2017) har jag skrivit en mycket kort artikel om "Vinets (Vitis vinifera) och vinodlingens äldre historia i Sverige". Jag skulle kunna skriva väldigt mycket mer utifrån det material jag har samlat in i ämnet, och hur en sådan publikation skulle se ut är något jag kommer att fundera mer på under året!

Pauli vinranka.jpg     

Bilden är hämtad ur Paulli, 1648