Nätverk

Medlem i Nätverk för Trädgårdsantikvarier

Medlem i ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Sverige.

Medlem i Forum för trädgårdshistorisk forskning. Tidigare redaktör för Forums årsskrift. 

Medlem i Kvinnohistoriska Sällskapet, Stockholm. 

Medlem i NTAA, Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (ett nätverk som jag var med och bildade 2010 tillsammans med Anna Andréasson, Inger Larsson och Kjell Lundquist).

Medlem i Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö 

Medlem i Höjdarna, Nätverket för företagsamma kvinnor i Kävlinge kommun

Medlem i SNOK, Sydsvenska Natur- och Kulturgårdar (som representant för kulturreservatet Äskhult).Jag har flera duktiga kollegor som också är egenföretagare, se länkar nedan:

Andra landskap (Jenny Kirsten Bille) - kunskap om att bevara, vårda och restaurera historiska trädgårdsanläggningar

André Strömqvist - trädgårdsmästare och kulturmiljöspecialist

ArchaeoGarden (Anna Andréasson) - trädgårdsarkeologi och kulturmiljövård

Arkitektbyrå REFSA (Maja-Lena Refsbäck) trädgårdsingenjör och landskapsarkitekt  

Hus och Grönska (Ulrika Rydh) - trädgårdshistorisk rådgivning

Maria Flinck - trädgårdsantikvarie och författare: maria.flinck@bredband.net