NätverkMedlem i:

Forum för trädgårdshistorisk forskning. Tidigare redaktör för Forums årsskrift. 

Föreningen Snittblomsodlare i Sverige

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Sverige. 

NTAA, Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (ett nätverk som jag var med och bildade 2010 tillsammans med Anna Andréasson, Inger Larsson och Kjell Lundquist).

- Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö 

Nätverk för TrädgårdsantikvarierJag har flera duktiga kollegor som också är egenföretagare, se länkar nedan:

André Strömqvist - trädgårdsmästare och kulturmiljöspecialist

ArchaeoGarden (Anna Andréasson) - trädgårdsarkeologi och kulturmiljövård

Arkitektbyrå REFSA (Maja-Lena Refsbäck) trädgårdsingenjör och landskapsarkitekt  

Hus och Grönska (Ulrika Rydh) - trädgårdshistorisk rådgivning

Maria Flinck - trädgårdsantikvarie och författare: maria.flinck@bredband.net