Nätverk

Medlem i:

Forum för trädgårdshistorisk forskning. Tidigare redaktör för Forums årsskrift. 

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Sverige. 

NTAA, Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (ett nätverk som jag var med och bildade 2010 tillsammans med Anna Andréasson, Inger Larsson och Kjell Lundquist).

- Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö 

Nätverk för Trädgårdsantikvarier