Pågående uppdrag/projekt


Föreläsningar, handledning och annan medverkan i universitetskurser på grundnivå såväl som masternivå.
Kontinuerligt anlitad som konsult 2013-2023.

Föreläsningar för allmänheten och trädgårdsföreningar.

Artiklar (text+foto) i trädgårdstidskrifter.

NIMAB/Bladet - text, bild och layout