Pågående uppdrag/projekt


Bok om kvinnors väg in i trädgårdsbranschen 1860-1960.
Finansiering från bland andra Berit Wallenbergs Stiftelse


Föreläsningar, handledning och annan medverkan i universitetskurser på grundnivå såväl som masternivå.
Kontinuerligt anlitad som konsult 2013-2023 (anställd 2009-2011).
Uppdragsgivare: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp

Artiklar i trädgårdstidskrifter och föreläsningar för allmänheten och trädgårdsföreningar.

NIMAB/Bladet - text, bild och layout
Uppdragsgivare: NIMAB