Pågående uppdrag/projektTagels trädgårdsanläggningar och parkområden: historisk dokumentation, värdeanalys, målsättningar och åtgärdsförslag.  
Uppdragsgivare: Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen

Ett växande yrke: Om kvinnors väg in i trädgårdsbranschen under 1900-talets första hälft
Finansiering från Berit Wallenbergs Stiftelse


Föreläsningar, handledning och annan medverkan i trädgårdshistoriska kurser på grundnivå såväl som masternivå.
Kontinuerligt anlitad som konsult 2013-2020. Anställd 2009-2011.
Uppdragsgivare: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp