Tjänster

 • Historiska dokumentationer, inventeringar och värdeanalyser av trädgårdar och parker.
 • Rådgivning och åtgärdsförslag för alltifrån små privata trädgårdar till stora parker.
 • Reportage och populärvetenskapliga artiklar om trädgårdshistoria och husbehovsodling. 
 • Föreläsningar och kurser inom trädgårds-, park-, och landskapshistoria.
 • Till exempel:
 • Trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse
 • Landsbygdens mindre trädgårdar ca 1700-1950
 • Vinodlingens äldre historia i Sverige
 • Bevarande, vård och restaurering av trädgårdar: principer och praktik
 • Att dokumentera en trädgård eller park: om att söka information i tryckta och otryckta källor
 • Kartor och bilder som källmaterial
 • Dokumentera, bevara och vårda din egen trädgård
 • Uppdragsforskning inom trädgårds-, park-, och landskapshistoria.
 • Guidade rundturer i historiska park- och trädgårdsanläggningar, till exempel Alnarpsparken.