Tjänster

 • Historiska dokumentationer, inventeringar och värdeanalyser av trädgårdar och parker.
 • Rådgivning och åtgärdsförslag för alltifrån små privata trädgårdar till stora parker.
 • Reportage och populärvetenskapliga artiklar om trädgårdshistoria och husbehovsodling. 
 • Föreläsningar och kurser inom trädgårds-, park-, och landskapshistoria.
 • Till exempel:
 • Ett växande yrke: Kvinnliga trädgårdsmästare, trädgårdsskolor för kvinnor och trädgårdsodlingens roll inom kvinnorörelsen 1850-1950  (1 timme)
 • Dokumentera, bevara och vårda en gammal trädgård (1 timme)
 • Hemträdgården och dess mästarinnor: Landsbygdens mindre trädgårdar och kvinnors möjlighet till trädgårdsutbildning ca 1700-1950 (2-3 timmar)
 • Landsbygdens mindre trädgårdar ca 1700-1950 (2 x 45 min)
 • Bevarande, vård och restaurering av historiska trädgårdar: principer och praktik (2 x 45 min)
 • Ulla Molin och Ulla Bodorff:  Två stora trädgårdspersonligheter och deras bidrag till 1900-talets trädgårdskonst (2 x 45 min, kan ev dras ned till 1 timme)
 • Tre platser, många lager: Trädgårdshistoriska epoker speglade i tre sydsvenska herrgårdsanläggningar (2 x 45 min)
 • Att dokumentera en trädgård eller park: om att söka information i tryckta och otryckta källor
 • Kartor och bilder som källmaterial
 • Problem och möjligheter som konsult inom kulturmiljövården (1 timme)
 • Vinodlingens äldre historia i Sverige (1 timme)
 • Uppdragsforskning inom trädgårds-, park-, och landskapshistoria.
 • Guidade rundturer i historiska park- och trädgårdsanläggningar, till exempel Alnarpsparken.